Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

Cele

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT) korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

 • przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

 • opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Czy wiesz, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych, wynikająca ze spalania paliw kopalnych niskiej jakości w przestarzałych kotłach1?

Czy wiesz, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych, wynikająca ze spalania paliw kopalnych niskiej jakości w przestarzałych kotłach1?

Pakiety Prac

Zadania realizowane w ramach projektu są pogrupowane w 4 pakiety prac (WP – Work Package):

Czy wiesz, że Polska boryka się z problemem złej jakości powietrza o ogromnych konsekwencjach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, przeplatającym się z zagadnieniem wysokiej energochłonności gospodarki2?

Czy wiesz, że Polska boryka się z problemem złej jakości powietrza o ogromnych konsekwencjach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, przeplatającym się z zagadnieniem wysokiej energochłonności gospodarki2?

Transdyscyplinarne i partycypacyjne tworzenie i wymiana wiedzy: pilotaż lokalnego procesu dekarbonizacji;

Opracowanie metodologii w zakresie realizacji przeglądu technologii, podaży i popytu na energię oraz ich przestrzennego rozmieszczenia w wybranym projekcie pilotażowym w Polsce;

Opracowanie schematów finansowania oraz modeli biznesowych;

Dynamiczne modelowanie systemu; identyfikacja i eksploracja czynników i mechanizmów kluczowych dla eliminacji kotłów na paliwa kopalne w Polsce;

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów węglowych w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych.

Aktualności

GREENHEAT w MEDIACH

 • Jak stworzyć samowystarczające energetycznie osiedle?
   – Sebastian Bykuć, Kierownik Centrum ds. Naukowych o eksperymentalnym projekcie CB PAN w Jabłonnie dla Business Insider Polska
  ZOBACZ WIĘCEJ 

AKTUALNOŚCI

 • Miło nam poinformować, że 13 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie wewnętrzne parterów projektu GREENHEAT podczas, którego zespół opracowywał modele biznesowe oraz podsumował prace z roku 2022.

 • Rozpoczynamy cykl warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami Legionowa.
  Zespół GREEN HEAT, złożony z ekspertów z nauk technicznych i społecznych, ma za zadanie zrozumienie potrzeb mieszkańców Legionowa i stworzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie czystego ogrzewania dopasowanego do lokalnych warunków. Rozwiązania dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i finansowych i organizacyjnych.

  Ich opracowanie będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności – zarówno działających w ramach organizacji i nieformalnych grup, jak i indywidualnych mieszkańców, którzy będą chcieli zabrać głos na temat oczekiwań, obaw i nadziei związanych z transformacją ciepłownictwa w mieście. Model opracowany dla Legionowa będzie stosowany w innych miastach Polski i przyczyni się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 w całym kraju.

  Bardzo zależy nam na dotarciu do osób zaangażowanych w życie lokalnej społeczności i zainteresowanych rozwojem miasta – dlatego zwracamy się do Państwa. Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie naszego zaproszenia dla Mieszkańców przez Państwa kanały komunikacji, w tym strony internetowe i media społecznościowe.

  Warsztaty online odbędą się w czwartek 25 listopada 2021, o godzinie 18:00, na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:  https://bit.ly/GH_warsztat

  W razie pytań, zapraszam do kontaktu: greenheat@kezo.pl

  ZAPROSZENIE PDF

 • Realizacja diagnozy społecznej – czas start!

  Już w tym miesiącu rozpocznie się realizacja diagnozy społecznej – serii wywiadów, sondaży i warsztatów z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych wspólnym działaniem.

  Rozpoczynamy także instalację czujników mierzących jakość powietrza zewnętrznego i wewnętrznego dla  wybranych mieszkań i domów ochotników.

  Wszystkich mieszkańców Legionowa, którzy są zainteresowani instalacją czujników w swoich domach, udziałem w wywiadach i warsztatach, lub są chętni, aby podzielić się sugestiami, zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: greenheat@kezo.pl

  https://legionowo.pl/a/zielone-cieplo-dla-mieszkancow-legionowa-projekt-green-heat

GREENHEAT WYDARZENIA

 • GREENHEAT na konferencji inauguracyjnej Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii oraz Trans Regionalnego Obszaru „INTELIGENTNA POLSKA”
  Z przyjemnością informujemy, że w dn. 17.01.2022 r. dr Weronika Radziszewska z Centrum Badawczego KEZO PAN przedstawiła założenia projektu GREENHEAT podczas konferencji inauguracyjnej Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii oraz Trans Regionalnego Obszaru „INTELIGENTNA POLSKA” (http://www.cboint.pl).


  W wydarzeniu wzięło udział ca. 20 uczestników, wśród których znaleźli się reprezentanci miast takich jak: Biskupiec, Lesznowola, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Działdowo.

 • W ramach projektu GREENHEAT, 25 listopada 2021 odbył się pierwszy warsztat konsultacyjny z mieszkańcami Legionowa.
  Warsztat online „Zielone Ciepło w Legionowie” zgromadził osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w mieście.


  Zespół GREENHEAT przedstawił założenia projektu i plany dalszych prac. Dyskutowano, m.in., na temat oceny różnych źródeł ciepła i możliwych scenariuszy transformacji ciepłownictwa w Legionowie. Na koniec, zaproponowane zostały możliwe tematy kolejnych spotkań, np. dostępne źródła finansowania OZE dla jednostek i grup; dostępne technologie OZE w ciepłownictwie; spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne; sposoby na obniżenie rachunków – audyt energetyczny, zachowania na rzecz efektywności energetycznej. Warsztat „Zielone Ciepło w Legionowie” był pierwszym z serii warsztatów z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, które mają na celu diagnozę społecznych, ekonomicznych i środowiskowych warunków dla modernizacji ciepłownictwa w mieście, oraz wspólne wypracowanie „szytych na miarę” scenariuszy zmiany. Kolejne warsztaty planowane są na początek nowego roku.

 • GREENHEAT na Święcie Organizacji Pozarządowych

  Z przyjemnością informujemy, że projekt GREENHEAT był reprezentowany na jednym ze stoisk (#27 Fundacja KEZO) podczas „Święta Organizacji Pozarządowych” w dniu 18.09.2021 w Legionowie.
 • Spotkanie Inauguracyjne projektu GREENHEAT w Centrum Badawczym KEZO
  Miło nam poinformować, że 17 czerwca 2021r. odbyło się w CB KEZO w Warszawie Spotkanie Inauguracyjne projektu GREENHEAT.


  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta Legionowo. Ponadto, uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele przemysłu.
  Spotkanie stanowiło pierwszy krok w kierunku zaangażowania krajowych i lokalnych Interesariuszy transformacji energetycznej systemów grzewczych w Legionowie i potencjalnie innych polskich miastach.

  Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem na temat tego wydarzenia na stronie Miasta Legionowo:
  https://legionowo.pl/a/projekt-green-heat-w-legionowie

 • Poznański Panel Obywatelski
  (link do czwartego spotkania edukacyjnego z dn. 27.03.2021)
  ZOBACZ WIĘCEJ | ZAPIS GRAFICZNY

Partnerzy

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. R. Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
Promotor Projektu = Koordynator (IMP PAN)

Czy wiesz, że ponad 30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się w Polsce3?

Czy wiesz, że ponad 30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się w Polsce3?

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

Kontakt

Koordynator

Sebastian Bykuć

sbykuc (at) imp.gda.pl

Manager ds. komunikacji

Ewa Domke

edomke (at) imp.gda.pl

Czy wiesz, że według Europejskiej Agencji ds. Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie4?

Czy wiesz, że według Europejskiej Agencji ds. Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie4?

Rezultaty

ZOBACZ WIĘCEJ

Publikacje

ZOBACZ WIĘCEJ

W przypadku wątpliwości, sprawdź czy jesteś
być może jednym z Interesariuszy projektu GREENHEAT?

Czy jesteś:

 • użytkownikiem/użytkowniczką kotła na paliwa kopalne z rejonu Legionowa (tzn. komunalnym lub prywatnym właścicielem domu lub budynku mieszkalnego z zainstalowanymi kotłami na paliwa kopalne (tzn. na węgiel lub gaz)?

 • decydentem/decydentką na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym (ze szczególnym uwzględnieniem sektora ochrony środowiska)?

 • obywatelem/obywatelką zamieszkującą w Polsce (ponieważ jakość powietrza dotyczy każdego)?

 • czy jesteś serwisantem, monterem, producentem, dystrybutorem urządzeń grzewczych/OZE?

 • producentem ciepła odpadowego i/lub czy masz zapotrzebowanie na chłód (w Legionowie)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy z Legionowa lub firmy działającej na terenie Legionowa (dot. dostawców usług i technologii w zakresie szeroko pojętego rynku energii odnawialnej)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy energetycznej?

 • członkiem konsorcjum innych lokalnych, regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów i inicjatyw zajmujących się dekarbonizacją?

 • przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska (zwłaszcza zajmujących się kwestiami związanymi z jakością powietrza)?

 • dziennikarzem/dziennikarką zainteresowanym/zainteresowaną tematyką ochrony środowiska, reprezentującym/reprezentującą portal podejmujący tematy dotyczące energetyki, dekarbonizacji i tym samym szeroko pojętej ochrony środowiska?

 • niezidentyfikowanym jeszcze Interesariuszem/Interesariuszką, na którego wiadomość czekamy?

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Dziękuję za Twoją wiadomość. Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd podczas próby wysłania Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.