Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

Cele

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT) korzysta z dofinansowania o wartości 5,7 mln pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

 • przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

 • opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Czy wiesz, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych, wynikająca ze spalania paliw kopalnych niskiej jakości w przestarzałych kotłach1?

Czy wiesz, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych, wynikająca ze spalania paliw kopalnych niskiej jakości w przestarzałych kotłach1?

Pakiety Prac

Zadania realizowane w ramach projektu są pogrupowane w 4 pakiety prac (WP – Work Package):

Czy wiesz, że Polska boryka się z problemem złej jakości powietrza o ogromnych konsekwencjach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, przeplatającym się z zagadnieniem wysokiej energochłonności gospodarki2?

Czy wiesz, że Polska boryka się z problemem złej jakości powietrza o ogromnych konsekwencjach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, przeplatającym się z zagadnieniem wysokiej energochłonności gospodarki2?

Transdyscyplinarne i partycypacyjne tworzenie i wymiana wiedzy: pilotaż lokalnego procesu dekarbonizacji;

Opracowanie metodologii w zakresie realizacji przeglądu technologii, podaży i popytu na energię oraz ich przestrzennego rozmieszczenia w wybranym projekcie pilotażowym w Polsce;

Opracowanie schematów finansowania oraz modeli biznesowych;

Dynamiczne modelowanie systemu; identyfikacja i eksploracja czynników i mechanizmów kluczowych dla eliminacji kotłów na paliwa kopalne w Polsce;

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów węglowych w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych.

Aktualności

GREENHEAT w MEDIACH

 • Jak stworzyć samowystarczające energetycznie osiedle?
   – Sebastian Bykuć, Kierownik Centrum ds. Naukowych o eksperymentalnym projekcie CB PAN w Jabłonnie dla Business Insider Polska
  ZOBACZ WIĘCEJ 

 • „Lokalny potencjał transformacji energetycznej”
  Zuzanna Rucińska, Energia i Recykling 3/2024 (75)
  ZOBACZ WIĘCEJ 

AKTUALNOŚCI

 • GREENHEAT na Polskim Kongresie Klimatycznym, marzec 2024

  Miło nam poinformować Państwa, że projekt GREENHEAT uczestniczył w Polskim Kongresie Klimatycznym (PKK) w dniach 19 i 20 marca 2024 r. w Warszawie, poprzez organizację stoiska oraz dedykowanego panelu dyskusyjnego zatytułowanego „GREEN HEAT: Dekarbonizacja ciepłownictwa na poziomie lokalnym: wyzwania, możliwości i najlepsze praktyki dla samorządów i wspólnot”.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom PKK, którzy odwiedzili stoisko projektu GREENHEAT w pierwszym dniu trwania Kongresu za zainteresowania i ciekawe dyskusje.

  Panel dyskusyjny projektu GREENHEAT, który poświęcony był jednemu z obecnie największych wyzwań tj. dekarbonizacji ciepłownictwa, a w szczególności dekarbonizacji indywidualnych źródeł ciepła, odbył się w drugim dniu Kongresu. Celem spotkania była dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie oczekiwań, możliwości i barier w zakresie podjęcia lokalnego działania na rzecz dekarbonizacji ciepłownictwa. Moderatorem dyskusji była prof. Agata Stasik, z Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, samorządów i biznesu:

  1. Sebastian Bykuć, Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN), KEZO Centrum Badawcze PAN, koordynator projektu GREENHEAT,
  2. Maciej Galoch, Inżynier Środowiska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legionowo ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej,
  3. Karolina Zubel, CASE – innowacje modele finansowania inwestycji samorządowych,
  4. Marek Pszonka, Mazowiecka Agencja Energetyczna,
  5. Paweł Grabowski, STAY-ON.

  Polski Kongres Klimatyczny i Central Northern European Climate Summit to międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli ambasad, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

  Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu towarzyszyła uroczysta Gala Liderów Transformacji Energetycznej. Wydarzenie co roku gromadzi szefów największych firm energetycznych oraz najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa, ubiegające się o tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla swoich projektów. Jest nam szczególnie miło poinformować Państwa, że w kategorii usług i innych rozwiązań wyróżnienie otrzymał projekt „GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji”. Prof. Jorg Verstraete odebrał wyróżnienie w imieniu Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

  W dwudziestu sześciu panelach dyskusyjnych wzięło udział niemal 150 ekspertów z polski i zagranicy. Kongres odbył się dzięki wsparciu Partnerów: Leroy Merlin, AMS, PKO Bank Polski, Łukasiewicz-ITECH, Digital Care, WiseEuropa, Goldbeck Solar, Polenergia, KEZO Centrum Badawcze, Bank Gospodarstwa Krajowego, Veolia, EDP, Saint-Gobain, InPost Green City, Deloitte, Global Wind Consulting, Grupa Danone, SRS i Enel X.

  Do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się ponad 1200 osób, a według badania marketingowego coroczny zasięg Polskiego Kongresu Klimatycznego to 3 miliony osób w Polsce i za granicą. Polski Kongres Klimatyczny pełni zatem istotną rolę w procesie zielonej transformacji, będąc skuteczną platformą dystrybucji wiedzy i tworząc przestrzeń do interdyscyplinarnego dialogu.

  Źródło:

  https://www.polskikongresklimatyczny.pl/

  Zdjęcia: IMP PAN oraz M. Cieszewski (PKK) – zdjęcia z Gali

 • WIZYTA STUDYJNA PARTNERÓW GREENHEAT W DANII

  Miło nam poinformować Państwa, że w ramach projektu GREENHEAT w dniach 7-8 marca 2024 roku odbył się dwudniowy wyjazd studyjny do Danii, który obejmował dwie wizyty w elektrociepłowniach oraz wizytę w firmie EMD International A/S. Uczestnikami wizyty studyjnej byli partnerzy projektu GREENHEAT – IMP PAN oraz Akademia Leona Koźmińskiego oraz interesariusze projektu – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC Legionowo”.

  Pierwszym przystankiem była elektrociepłownia w Hvide Sande – Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. Jest ona wyjątkowa, ponieważ ze względu na doskonałe zarządzanie energią elektryczną i ciepłem, może zaoferować swoim klientom najtańsze ciepło w Danii. Uczestnicy wizyty studyjnej dowiedzieli się również tutaj o wyjątkowym duńskim modelu biznesowym, gdzie każdy klient elektrociepłowni jest jednocześnie jej właścicielem. Wspólnota lub spółdzielnia na obszarze może powołać do życia firmę ciepłowniczą, która buduje, zarządza i rozbudowuje lokalny system ciepłowniczy, ale nie może zarabiać na sprzedaży ciepła. Dzięki takiemu modelowi mieszkańcy mają realny wpływ na swoje źródło ciepła, czerpiąc jednocześnie korzyści z efektu skali i możliwości handlu energią elektryczną na rynkach energii.

  Uczestnicy wizyty studyjnej byli zaskoczeni bardzo małą ilością personelu do zarządzania tak dużym i istotnym przedsięwzięciem. Od strony kadrowej zatrudnionych jest tutaj 3 pracowników operacyjnych, 1 pracownik biurowy na pół etatu i 1 pracownik serwisowy na pół etatu. Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. istnieje od 1963 roku i na przestrzeni lat wykorzystywała różne rodzaje paliw. W 1994 roku uruchomiono w elektrociepłowni źródła kogeneracyjne na gaz ziemny, a w 2011 zainstalowano kocioł elektryczny o mocy 6 MW, który pobiera energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, gdy ceny są korzystne. Trzy lata później zainstalowano 9 576 m2 kolektorów słonecznych, które wytwarzają ponad 10% rocznej produkcji ciepła. Elektrociepłownia jest również właścicielem 3 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda położonych na pobliskiej plaży (Fot. 1)

  W 2019 roku przeniesiono i rozbudowano kocioł elektryczny (do 10MW mocy) oraz wybudowano pompę ciepła powietrze-amoniak o mocy 4,65 MW. W 2020 r. Hvide Sande Fjernvarme było w stanie wyprodukować 92,4% ciepła z odnawialnej zielonej energii, w tym samym roku elektrociepłownia otrzymała Nagrodę Ciepłownictwa 2020 – „za realizację od 2014 roku szeregu zielonych inicjatyw, które w ciągu nadchodzącego roku zmniejszą emisję CO2 o 97%”.

  Następnym punktem programu wizyty studyjnej była elektrociepłownia w Ringkøbing – Ringkøbing Fjernvarme. Jest to dużo większa elektrociepłownia, w porównaniu z poprzednią, dostarczająca ciepło do 4 700 obiektów. Założona w 1963 roku, w swojej historii wykorzystywała olej opałowy, węgiel, gaz ziemny. Obecnie ciepłownia dąży do całkowitego przejścia na paliwa odnawialne – w 1993 r. usunięto źródła węglowe, a w 2010 r. uruchomiono farmę kolektorów słonecznych o mocy 11 MW ciepła przy optymalnych warunkach pogodowych – jest ona źródłem 6% całkowitego zapotrzebowania na ciepło w Ringkøbing. W 2010 roku uruchomiono także kocioł elektryczny o mocy 12 MW, który w okresach nadprodukcji z turbin wiatrowych przetwarza tę energię w tanie ciepło. W 2014 roku dodano drugą farmę kolektorów i obecnie kolektory słoneczne pokrywają 12% zapotrzebowania na ciepło. W 2016 r. dodano pompy ciepła o mocy 4,3 MW, na energię elektryczną i gaz ziemny, która w 2021 roku została przebudowana i obecnie nie korzysta już z gazu ziemnego a jej efekt grzewczy to ok. 3,4 MW. Elektrociepłownia ma obecnie bardzo ambitne plany związane z budową kotła biomasowego na odpady drzewne powstające lokalnie z przemysłu drzewnego. Elektrociepłownia liczy na doprowadzenie do sytuacji, gdy gaz ziemny będzie wykorzystywany tylko w wyjątkowych okolicznościach, a ciepło i prąd będą pochodzić całkowicie z energii odnawialnej.

  Drugiego dnia uczestnicy wizyty studyjnej pojechali do Aalborg – miasta na północy kraju, gdzie swoją siedzibę ma EMD International, firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania elektrociepłowniami oraz tworzenia cyfrowych bliźniaków tych obiektów, które wspomagają planowanie inwestycji. Uczestnicy dowiedzieli się wiele o rynkach energii Danii oraz o sytuacji prawnej, która pomogła w rozwoju sieci ciepłowniczych na tak wielką skalę.

  IMP PAN pragnie szczególnie podziękować firmie EMD International za wsparcie w organizacji tego wydarzenia.

  Zdjęcia: Weronika Radziszewska, IMP PAN

 • GREENHEAT na Targach ENEX EXPO w Kielcach, Luty 2024

  Od ponad 25 lat Kielce stanowią najważniejszy punkt na mapie Polski dla miłośników energooszczędnych i ekologicznych technologii z sektora OZE. To właśnie targi Enex przyciągają firmy mocno stawiające na rozwój branży energetycznej. Kolejne spotkanie przedstawicieli tego strategicznego sektora odbyło się od 7 do 8 lutego 2024 roku w Targach Kielce.

  Targi Enex to okazja do spotkania wiodących producentów i dystrybutorów oraz najnowszych rozwiązań w branży energetycznej, a także nawiązania wartościowych relacji procentujących w przyszłości. Od 7 do 8 lutego kielecki ośrodek wystawienniczy stał się miejscem światowych premier i zawierania strategicznych porozumień.

  Dlategoteż Sebastian Bykuć z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i  Centrum Badawczego KEZO skorzystał z tej wspaniałej okazji do networkingu i wziął udział w 26. Międzynarodowych Targach Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii ENEX, połączonych z „Konferencja ENERGIA PL”, w celu prezentacji i omówienia projektu #GREENHEAT.

  Źródło: https://www.targikielce.pl/enex

 • Studenci AGH w Krakowie poznają projekt GREENHEAT

  Grupa 10 studentów z Akademii Górniczo-Hutnieczej w Krakowie odwiedziła w dniu 24 stycznia 2024 r. Centrum Badawcze KEZO PAN przy Instytucie Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN). Celem tej wizyty było zapoznanie się z projektami z zakresu inteligentnych systemów energetycznych i transformacji energetycznej, które są obecnie realizowane przez IMP PAN i jego Centrum Badawcze KEZO.

  Dzięki temu studenci mieli okazję zapoznać się z założeniami projektu GREENHEAT, jak również innych projektów międzynarodowych, które aktualnie sa realizowane przez IMP PAN: SERENE H2020 project, SUSTENANCE H2020 project and LOCALISED.

  Zdjęcia: Weronika Radziszewska, IMP PAN

 • GREENHEAT na Europejskim Tygodniu Wodoru w Brukseli, 2023

  Sebastian Bykuć, z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Centrum Badawczego KEZO PAN, uczestniczył w czwartej edycji Europejskiego Tygodnia Wodoru, który odbył się w dniach 20-24 listopada 2023 r. w Brukseli. Jako prelegent wygłosił prezentację zatytułowaną: GREENHEAT i inteligentne systemy energetyczne w projektach badawczych w ramach prezentacji polskich projektów B+I na polskim stoisku (hala 11-B43) Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na terenie EXPO #EUH2week.

 • GREENHEAT na konferencji „Wkład funduszy EOG i funduszy norweskich w misje UE”, w listopadzie 2023r.

  Projekt GREENHEAT został zaprezentowany podczas konferencji „Wkład funduszy EOG i funduszy norweskich w misje UE”, która odbyła się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2023 r.

  Sebastian Bykuć z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, który jest koordynatorem projektu GREENHEAT, wziął udział w sesji pitchingowej, plakatowej oraz networkingowej, które odbyły się pierwszego dnia wydarzenia.

  Więcej informacji na temat wydarzenia:
  https://missionsconference.eu/

  Fig. 1 Partnerzy projektu GREENHEAT na sesji plakatowe (E.Domke, 2023).

 • GREENHEAT NA WYDARZENIU „SCIENCE: POLISH PERSPECTIVES Meetup Brussels” w Belgii

  Dr Weronika Radziszewska z Centrum Badawczego KEZO PAN|Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) wzięła udział w wydarzeniu „SCIENCE: POLISH PERSPECTIVES Meetup Bruksela”, które odbyło się w dniach 9-10 marca 2023 w Brukseli. Doktor Radziszewska skorzystała z okazji, aby zaprezentować GREENHEAT podczas tego wyjątkowego wydarzenia networkingowego.

 • Miło nam poinformować, że 13 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie wewnętrzne parterów projektu GREENHEAT podczas, którego zespół opracowywał modele biznesowe oraz podsumował prace z roku 2022.

 • Rozpoczynamy cykl warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami Legionowa.
  Zespół GREEN HEAT, złożony z ekspertów z nauk technicznych i społecznych, ma za zadanie zrozumienie potrzeb mieszkańców Legionowa i stworzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie czystego ogrzewania dopasowanego do lokalnych warunków. Rozwiązania dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i finansowych i organizacyjnych.

  Ich opracowanie będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności – zarówno działających w ramach organizacji i nieformalnych grup, jak i indywidualnych mieszkańców, którzy będą chcieli zabrać głos na temat oczekiwań, obaw i nadziei związanych z transformacją ciepłownictwa w mieście. Model opracowany dla Legionowa będzie stosowany w innych miastach Polski i przyczyni się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 w całym kraju.

  Bardzo zależy nam na dotarciu do osób zaangażowanych w życie lokalnej społeczności i zainteresowanych rozwojem miasta – dlatego zwracamy się do Państwa. Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie naszego zaproszenia dla Mieszkańców przez Państwa kanały komunikacji, w tym strony internetowe i media społecznościowe.

  Warsztaty online odbędą się w czwartek 25 listopada 2021, o godzinie 18:00, na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:  https://bit.ly/GH_warsztat

  W razie pytań, zapraszam do kontaktu: greenheat@kezo.pl

  ZAPROSZENIE PDF

 • Realizacja diagnozy społecznej – czas start!

  Już w tym miesiącu rozpocznie się realizacja diagnozy społecznej – serii wywiadów, sondaży i warsztatów z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych wspólnym działaniem.

  Rozpoczynamy także instalację czujników mierzących jakość powietrza zewnętrznego i wewnętrznego dla  wybranych mieszkań i domów ochotników.

  Wszystkich mieszkańców Legionowa, którzy są zainteresowani instalacją czujników w swoich domach, udziałem w wywiadach i warsztatach, lub są chętni, aby podzielić się sugestiami, zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: greenheat@kezo.pl

  https://legionowo.pl/a/zielone-cieplo-dla-mieszkancow-legionowa-projekt-green-heat

 • GREENHEAT na konferencji inauguracyjnej Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii oraz Trans Regionalnego Obszaru „INTELIGENTNA POLSKA”
  Z przyjemnością informujemy, że w dn. 17.01.2022 r. dr Weronika Radziszewska z Centrum Badawczego KEZO PAN przedstawiła założenia projektu GREENHEAT podczas konferencji inauguracyjnej Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii oraz Trans Regionalnego Obszaru „INTELIGENTNA POLSKA” (http://www.cboint.pl).


  W wydarzeniu wzięło udział ca. 20 uczestników, wśród których znaleźli się reprezentanci miast takich jak: Biskupiec, Lesznowola, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Działdowo.

 • W ramach projektu GREENHEAT, 25 listopada 2021 odbył się pierwszy warsztat konsultacyjny z mieszkańcami Legionowa.
  Warsztat online „Zielone Ciepło w Legionowie” zgromadził osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza w mieście.


  Zespół GREENHEAT przedstawił założenia projektu i plany dalszych prac. Dyskutowano, m.in., na temat oceny różnych źródeł ciepła i możliwych scenariuszy transformacji ciepłownictwa w Legionowie. Na koniec, zaproponowane zostały możliwe tematy kolejnych spotkań, np. dostępne źródła finansowania OZE dla jednostek i grup; dostępne technologie OZE w ciepłownictwie; spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne; sposoby na obniżenie rachunków – audyt energetyczny, zachowania na rzecz efektywności energetycznej. Warsztat „Zielone Ciepło w Legionowie” był pierwszym z serii warsztatów z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, które mają na celu diagnozę społecznych, ekonomicznych i środowiskowych warunków dla modernizacji ciepłownictwa w mieście, oraz wspólne wypracowanie „szytych na miarę” scenariuszy zmiany. Kolejne warsztaty planowane są na początek nowego roku.

 • GREENHEAT na Święcie Organizacji Pozarządowych

  Z przyjemnością informujemy, że projekt GREENHEAT był reprezentowany na jednym ze stoisk (#27 Fundacja KEZO) podczas „Święta Organizacji Pozarządowych” w dniu 18.09.2021 w Legionowie.
 • Spotkanie Inauguracyjne projektu GREENHEAT w Centrum Badawczym KEZO
  Miło nam poinformować, że 17 czerwca 2021r. odbyło się w CB KEZO w Warszawie Spotkanie Inauguracyjne projektu GREENHEAT.


  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta Legionowo. Ponadto, uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele przemysłu.
  Spotkanie stanowiło pierwszy krok w kierunku zaangażowania krajowych i lokalnych Interesariuszy transformacji energetycznej systemów grzewczych w Legionowie i potencjalnie innych polskich miastach.

  Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem na temat tego wydarzenia na stronie Miasta Legionowo:
  https://legionowo.pl/a/projekt-green-heat-w-legionowie

 • Poznański Panel Obywatelski
  (link do czwartego spotkania edukacyjnego z dn. 27.03.2021)
  ZOBACZ WIĘCEJ | ZAPIS GRAFICZNY

Partnerzy

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. R. Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
Promotor Projektu = Koordynator (IMP PAN)

Czy wiesz, że ponad 30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się w Polsce3?

Czy wiesz, że ponad 30 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia znajduje się w Polsce3?

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

Kontakt

Koordynator

Sebastian Bykuć

sbykuc (at) imp.gda.pl

Manager ds. komunikacji

Ewa Domke

edomke (at) imp.gda.pl

Czy wiesz, że według Europejskiej Agencji ds. Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie4?

Czy wiesz, że według Europejskiej Agencji ds. Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie4?

Publikacje

W przypadku wątpliwości, sprawdź czy jesteś
być może jednym z Interesariuszy projektu GREENHEAT?

Czy jesteś:

 • użytkownikiem/użytkowniczką kotła na paliwa kopalne z rejonu Legionowa (tzn. komunalnym lub prywatnym właścicielem domu lub budynku mieszkalnego z zainstalowanymi kotłami na paliwa kopalne (tzn. na węgiel lub gaz)?

 • decydentem/decydentką na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym (ze szczególnym uwzględnieniem sektora ochrony środowiska)?

 • obywatelem/obywatelką zamieszkującą w Polsce (ponieważ jakość powietrza dotyczy każdego)?

 • czy jesteś serwisantem, monterem, producentem, dystrybutorem urządzeń grzewczych/OZE?

 • producentem ciepła odpadowego i/lub czy masz zapotrzebowanie na chłód (w Legionowie)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy z Legionowa lub firmy działającej na terenie Legionowa (dot. dostawców usług i technologii w zakresie szeroko pojętego rynku energii odnawialnej)?

 • przedstawicielem/przedstawicielką lokalnej firmy energetycznej?

 • członkiem konsorcjum innych lokalnych, regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów i inicjatyw zajmujących się dekarbonizacją?

 • przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska (zwłaszcza zajmujących się kwestiami związanymi z jakością powietrza)?

 • dziennikarzem/dziennikarką zainteresowanym/zainteresowaną tematyką ochrony środowiska, reprezentującym/reprezentującą portal podejmujący tematy dotyczące energetyki, dekarbonizacji i tym samym szeroko pojętej ochrony środowiska?

 • niezidentyfikowanym jeszcze Interesariuszem/Interesariuszką, na którego wiadomość czekamy?

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!